Coșul meu 0

Cursuri EMC

Medicii înscriși au posibilitatea să participe la programele de pregătire online constituite din cursuri creditate de CMR cu credite EMC la distanță, numite EMCD.

La sfârșitul fiecărui curs, cunoștințele însușite sunt evaluate printr-un test grilă care va conține un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore de învățare efectivă. Pragul de promovare este reprezentat de răspunsul corect la minimum 75% din întrebări. Cursantul are posibilitatea să acceseze testul grilă în vederea rezolvării de maxim 3 ori.

Lista cu participanții la program, care au răspuns corect la peste 75% din întrebări, va fi trimisă, Colegiului Medicilor.

Absolvenții unui curs vor primi la adresa specificată în formularul de înregistrare online certificatul de absolvire al cursului, validat de către CMR.

Intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeași perioadă la două programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite

Parteneri